Λέπτυνση Μπράτσου και Αλλαγή Σχήματος

← Πίσω στη λίστα

Είναι μια εργασία ανακατασκευής του μπράτσου της κιθάρας , την οποία ζητούν όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα λεπτότερο μπράτσο, για μεγαλύτερη άνεση στο γρήγορο παίξιμο ή για να αλλάξουν το σχήμα του σε D,U,V,C, ανάλογα.

Κατά την εργασία αυτή, όπως είναι φυσικό αφαιρείται ξύλο ,οπότε φεύγει και το ήδη υπάρχον βερνίκι. Στην πορεία, αφού λειανθεί καλά, υπάρχει η επιλογή, είτε να ξαναπεραστεί βερνίκι, είτε να το αφήσουμε χωρίς. Στην δεύτερη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει, ότι το μπράτσο θα λερώνεται ποιό εύκολα, λόγω της μη προστασίας από το βερνίκι.

φ

α

← Πίσω στη λίστα