Αλλαγή Τάστων (Refret)

← Πίσω στη λίστα

Με το πέρασμα του χρόνου και το συνεχές παίξιμο θα παρατηρήσετε ότι τα τάστα σας χάνουν το στρογγυλό αρχικό σχήμα τους, γίνονται επίπεδα και δημιουργούν μικρές λακούβες σε διάφορα σημεία. Αυτά δημιουργούν προβλήματα στον ήχο, ταστάρισμα της χορδής σε διάφορα σημεία και δυσκολίες στο παίξιμο. Αν έχετε εντοπίσει τέτοια συμτώματα, ήρθε η ώρα αρχικά και εφόσον μας επιτρέπει το ύψος των τάστων να προβούμε σε fret dressing, διαφορετικά στην αντικατάσταση των φθαρμένων τάστων.

Η διαδικασία αλλαγής τάστων γίνεται όσο το δυνατόν πιό προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη μας παράγοντες που δεν θα δημιουργήσουν στην πορεία προβλήματα στο όργανο. Αφού αφαιρεθούν τα παλιά φθαρμένα τάστα, δίνουμε το σωστό radius στα νέα τάστα της επιλογής σας και μετρώντας το πάχος και το βάθος των εγκοπών ώστε να αποφύγουμε προβλήματα συμπίεσης ή αποσυμπίεσης της ταστιέρας, προχωράμε στην τοποθέτησή τους, πρεσαριστά τις περισσότερες φορές.

Η αλλαγή τάστων συνδιάζεται με την εργασία του fret dressing αν χρειαστεί, ώστε να πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ευθυγράμμισης των τάστων μεταξύ τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν συνδυαστηκές εργασιές, όπως το ίσιωμα της ταστιέρας αν έχει παραμορφώσεις και η αλλαγή του nut, ώστε οι χορδές να είναι στο σωστό ύψος , σύμφωνα με τα νέα τάστα.

Inlays Replacement

Inlays Replacement

r

← Πίσω στη λίστα