Δημιουργία Scalloped Ταστιέρας

← Πίσω στη λίστα

Είναι μια εργασία που πολλοί την επιλέγουν για να αποκτήσουν μια ταστιέρα για πιο γρήγορο παίξιμο. Αφαιρώντας ξύλο ανάμεσα απο τα τάστα, δημιουργούμε λακούβες οι οποίες βοηθούν να μην βρίσκει το δάκτυλο στο ξύλο της ταστιέρας όταν πατά το τάστο. Έτσι το πάτημα γίνεται πιό αεράτο και κατα συνέπεια και το παίξιμο.

Συνήθως, δημιουργούμε το scallop στα τελευταία τάστα, όπου οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι μικρότερες ,χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το δημιουργήσουμε σε όλη την ταστιέρα.

r

← Πίσω στη λίστα